boya

boya
is.
1. Bir şeyə müəyyən rəng vermək, bir şeyi boyamaq, yaxud rəsm çəkmək üçün işlədilən rəng maddəsi. Qırmızı boya. Yağlı boya. Sulu boya. – Gülnaz gülərək, yerindən cəld qalxdı, iplərin boyalarına bulaşmış barmaqları ilə artırmaya atılmış dolulardan götürdü. . Ç..
2. Ton, rəng, xüsusiyyət (rəsmdə, təbiətdə və s.). Bu rəssamın əsərləri öz boyaları ilə nəzəri cəlb edir. Klubun şəfəq saçan boyaları. // Məc. mənada. Getdikcə ictimai həyat öz boyasını dəyişirdi. C. C.. Təbiətdəki hər mülayim cizgi, hər tanış boya dəyişilmiş, yabançılaşmışdı. Ə. M..
3. məc. Təsviri, nitqi, ahəngi, üslubu canlandıran, gözəlləşdirən ifadə vasitəsi mənasında (çox vaxt cəm şəklində). Bizim məsələmizi nə hicran kəlmələrinin cürbəcür boyalarda verilməsi, nə də iztirabın dəhşətli qiyafədə təsəvvür edilməsi həll etmir. M. S. O.. Vaqiə aristokrat həyatından götürülmüş bir əyyaşın əhvali-ruhiyyəsini kəskin boyalarla təsvir edirdi. A. Ş.. <Nərimanovun> . . «Pir» povesti din, xurafat üstündə qurulmuş Şərq cəhalətini dərindən və son dərəcə realist boyalarla ifşa edir. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Boya — Saltar a navegación, búsqueda Escuche este artículo (info) Descárgalo …   Wikipedia Español

  • Boya — may refer to:*Boya, Western Australia, locality on the Darling Scarp, in the Shire of Mundaring, Western Australia *Boya, Nepal *Casati Boya, paint manufacturer in Turkey *Pierre Boya, Cameroonian footballer *Yu Boya, ancient Chinese guqin player …   Wikipedia

  • boya — sustantivo femenino 1. Señal flotante que se coloca en el agua para indicar algún peligro o marcar un límite: boya luminosa, boya de salvamento, boya salvavidas. Es peligroso nadar más allá de la boya. Sinónimo: baliza. 2. Corcho que se pone en… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • boya — is. 1) Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde Tırnaklarının boyasını beğenmiyorum. F. R. Atay 2) Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya 3) mec. Aldatıcı görünüş 4) hlk.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • boya — {{#}}{{LM B05884}}{{〓}} {{SynB06018}} {{[}}boya{{]}} ‹bo·ya› {{《}}▍ s.f.{{》}} Cuerpo flotante que se sujeta al fondo del mar, de un río o de un lago y que sirve para señalar un sitio peligroso o el lugar donde hay un objeto sumergido: • Esa boya… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

  • boya — (Del fr. ant. boyee < germ. *baukan, señal.) ► sustantivo femenino 1 NÁUTICA Objeto flotante sujeto al fondo del mar, lago, río, utilizado como señal. SINÓNIMO baliza 2 PESCA Corcho flotante que sujeta las redes de pesca sumergidas e indica su …   Enciclopedia Universal

  • boya — sustantivo femenino marina baliza, rejera, calima. La rejera es un tipo de boya que se mantiene fija a un barco. La calima es una fila de corchos que sirve a veces de boya. * * * Sinónimos: ■ baliza, señal …   Diccionario de sinónimos y antónimos

  • boya — boya1 (Del franco *baukan; cf. ingl. beacon). 1. f. Cuerpo flotante sujeto al fondo del mar, de un lago, de un río, etc., que se coloca como señal, y especialmente para indicar un sitio peligroso o un objeto sumergido. 2. Corcho que se pone en la …   Diccionario de la lengua española

  • boya — da·boya; …   English syllables

  • Boya, Western Australia — Boya Perth, Western Australia …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”